Przywileje służb mundurowych: jakie dodatki przysługują strażakom?

Państwowa Straż Pożarna to jedna ze służb mundurowych w Polsce. Ze względu na charakter zawodu, strażacy cieszą w społeczeństwie dużą estymą i zaufaniem. To jednak nie jest główna zaleta bycia strażakiem, bo z zawodem wiąże się szereg przywilejów.

Wcześniejsza emerytura strażacka

Przywileje służb mundurowych to przede wszystkim prawo do wcześniejszej emerytury oraz szereg dodatków finansowych. W przypadku tego pierwszego, wbrew pozorom, nie chodzi jedynie o zachęcenie potencjalnych funkcjonariuszy, a bardziej o zachowanie wysokiej sprawności psychofizycznej całego zespołu strażaków.

Zgodnie z przepisami, na wcześniejszą emeryturę mogą odejść osoby, które ukończyły 55 (w przypadku kobiet) lub 60 lat (w przypadku mężczyzn). Wiek ten skraca się o 5 lat przy orzeczeniu o trwałej niezdolności do pełnienia służby. Ponadto, konieczny jest wymagany okres zatrudnienia, z co najmniej 15. latami służby operacyjnej.

Pozostałe przywileje strażaków

Każdy funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej otrzymuje szereg dodatków, które doliczane są do jego pensji zasadniczej. Podstawowym z nich jest dodatek do stopnia, który wynosi od 680 dla funkcjonariusza z najniższym stopniem do nawet 1380 zł dla generała brygadiera.

Kolejnym dodatkiem jest tzw. dodatek stażowy, wynoszący 1 procent uposażenia zasadniczego za każdy rok pracy. Oprócz tego, strażacy otrzymują również dodatek służbowy (do 50 procent uposażenia zasadniczego i dodatku do stopnia) oraz dodatek motywacyjny. Ostatnim z dodatków finansowych jest dodatek za czas służby wykonywanej w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, przyznawany zależnie od stopnia uciążliwości. Wynosić on może nawet 20 procent przeciętnego uposażenia strażaka.

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.