Podział majątku wspólnego w wypadku rozwodu

W przypadku rozwodu pojawia się wiele wątpliwości związanych z podziałem majątku wspólnego. Nie powinno mieć to większego znaczenia oraz oddziaływać na postępowanie o podział majątku wspólnego  byłych małżonków.  Tak właśnie sprawa przedstawia się zdecydowanej większości przypadków.

Odstępstwa od reguły

W wyjątkowych sytuacjach, gdy w postępowaniu jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa z powodów najczęściej finansowych, sąd ustanawia nierówny podział majątku wspólnego. Do przyczyn tego rodzaju zalicza się na przykład bezpodstawne trwonienie majątku wspólnego bez wiedzy jednego z małżonków. Zasada najczęściej obowiązuje w wypadku równości udziałów małżonków.

Nierówne podziały

W wyjątkowych sytuacjach można dążyć do ustalenia nierównych udziałów, na przykład w przypadku rażącego nie przyczynienia się jednego z małżonków do powstania majątku wspólnego. Jeśli zatem zależy nam na tym, aby sąd w postępowaniu o podział majątku orzekł nierówne udziały a w postępowaniu rozwodowym, orzeczono wyłącznie winny jednego z małżonków z powodów finansowych, to możemy zasugerować sądowi, aby orzekająca o podziale zwrócił uwagę na przyczyny rozpadu małżeństwa.

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.