Wypowiedzenie umowy o pracę – to jest możliwe!

Zdecydowana większość społeczeństwa traktuje umowy o pracę na czas nieokreślony jako podstawę życiowej stagnacji oraz bezpieczeństwa. Dla większości ma ona ogromną wartość, ponieważ przynosi wiele przywilejów pracowniczych, a także również znacząco wpływa na zdolność kredytową oraz stabilną sytuację finansową. Jeśli jednak nie czujesz się w swojej pracy dobrze, warto zastanowić się nad wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony, którą nie jest niczym złym i stanowi prawo każdego pracownika.

Okres wypowiedzenia

W myśl artykułu 36 Kodeksu Karnego okres wypowiedzenia uzależniony jest od stażu pracy. W wypadku pracy mniej niż 6 miesięcy okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. W przypadku pracy co najmniej przez okres 6 miesięcy, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc. W wypadku pracy co najmniej w okresie trzech lat, okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Czy w czasie trwania okresu wypowiedzenia trzeba pracować?

W okresie wypowiedzenia umowy na czas określony pracownik do końca tego okresu ma obowiązek pracować,  chyba że pracodawca zwolni go z obowiązku świadczenia pracy, na co pracownik może nie wyrazić zgody.  Należy pamiętać, że w okresie wypowiedzenia pracownik może wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy.

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.