Podróż służbowa – na kim właściwie spoczywają jej koszty?

Zatrudnienie na umowę o pracę składa się z wielu obowiązków. Oprócz ustalonej z góry formy wykonywania pracy dochodzą jeszcze inne obowiązki, które z polecenia pracodawcy pracownik powinien wypełnić. Są to między innymi wyjazdy poza miejsce wykonywanej pracy, czyli tak zwane delegacje służbowe. Co warto wiedzieć na ich temat?

Zwrot kosztów

Delegacja pracownika we wskazane miejsce to często występująca forma szczególnie w firmach, których działalność opiera się na częstych i bezpośrednich kontaktach z klientami. Pracodawca nie musi wówczas pojawiać się w danym miejscu osobiście, lecz może skorzystać z prawa do reprezentowania go przez swojego pracownika. Należy jednak pamiętać, że podróż służbowa nie jest wydatkiem, jaki musi ponosić osoba delegowana. Pracownikowi przysługuje ryczałt z tytułu delegacji na warunkach, jakie szczegółowo określa Kodeks Pracy. Są to bowiem kwoty zależne od kilku czynników.

Pamiętajmy o formalnościach!

To, czy otrzymamy ryczałt za podróż służbową wcale nie jest oczywistą sprawą. Pracownik, który udaje się w delegacje powinien pamiętać, że wysokość kwoty zwrotu, jaka przysługuje mu za podróż służbową zależy od czasu jej trwania. Dodatkowym kryterium, które zadecyduje o przyznaniu zwrotu kosztów są faktury za noclegi, na które szczególną uwagę powinien zwrócić delegowany. Są one bowiem podstawą do ustalenia, czy pracownik zmieścił się w ustalonych wcześniej kwotach, do których przysługuje mu zwrot pieniędzy.

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.