Poradnik pracownika: kwestia wypowiedzenia

Poradnik pracownika: kwestia wypowiedzenia

Osoby zatrudniane w zakładach pracy dążą do otrzymania umowy na czas nieokreślony.

Daje ona poczucie bezpieczeństwa i stabilności, ponieważ zatrudniona w ten sposób osoba podlega dodatkowym uprawnieniom oraz zabezpieczeniom. Jednakże nie oznacza to, że stosunku pracy zawartego na mocy umowy na czas nieokreślony nie da się zakończyć definitywnie. Na jakich zasadach jest to możliwe?

Sprawdź, co podpisujesz!

Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony jest trudniejsze, niż w przypadku innych umów, jednakże nie jest niemożliwe. Pracodawcy, posiadający odpowiedni wzór wypowiedzenia podsuwają bezpośrednio pod nos pracownika. Warto pamiętać, że nie każdy dokument jest w tym samym stopniu prawomocny. Przede wszystkim, aby zwolnić pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony należy podać odpowiednią przyczynę. Musi być ona prawdziwa, zrozumiała dla pracownika, a także konkretna. W przeciwnym razie dokument, którzy przekłada przed nami pracodawca nie ma umocowania prawnego i nie może wejść w życie.

Zwolnienie nie następuje od razu

Dla pracownika, który otrzymał wypowiedzenie z jasną i prawdziwą jego przyczyną, najważniejsza jest znajomość okresów wypowiedzenia, jakie od tej pory mu przysługują. To w końcu w czasie ich trwania pracownik nadal zobowiązany jest do wykonywania pracy, a także ma możliwość wykorzystania zaległego urlopu. Najdłuższy, bo trzymiesięczny okres wypowiedzenia przysługuje osobom zatrudnionym w danym zakładzie na czas co najmniej 3 lat. Miesięczny okres wypowiedzenia należy się pracownikom, którzy przepracowali w danym zakładzie od 6 miesięcy do 3 lat. Dwutygodniowy okres wypowiedzenia to czas, jaki otrzymują pracownicy zatrudnieni na czas do 6 miesięcy.

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.