Dieta zagraniczna w podróży służbowej lub pracy kierowcy

Dieta zagraniczna w podróży służbowej lub pracy kierowcy

Podróż służbowa jest podstawą do otrzymania diety, jednakże podróż może mieć różne postaci. W myśl przepisów wszakże także praca kierowcy jest podróżą służbową i przysługują mu odpowiednie dodatki w postaci diet.

Kto ustala diety i kto je nalicza?

Jak w wielu sprawach związanych z wynagrodzeniem, kwoty i sposoby naliczania ustalane są odgórnie, a nadzór nad ich naliczaniem sprawuje dział kadr i księgowości w każdej firmie. Za wygląd przepisów odpowiada Minister właściwy do Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ustala on przepisy wykonawcze, w ramach których to musi działać właśnie osoba odpowiednia do kadr i wynagrodzeń.

Wysokość i sposób naliczania

Jeśli chodzi o wysokość diety zagranicznej, to jest ona zależna od kraju, na terenie którego wykonywane są obowiązki. Podstawą do naliczenia diety jest oddelegowanie przez pracodawcę do wykonywania czynności służbowych poza miejscowością, w której siedzibę ma firma lub innego miejsca wykonywania obowiązków wskazanego przez pracodawcę jako stałe. W przypadku kierowców wiadomym jest, iż każdy wyjazd zagraniczny objęty jest dietami. Kiedy chodzi o wysokość, to diety zagraniczne naliczane są wedle następującego schematu. Bierzemy podstawę dzienną dla danego kraju i sprawdzamy ilość godzin spędzonych na terenie danego kraju. Kiedy w ciągu doby pracownik spędził do ośmiu godzin, przysługuje mu jedna trzecia wysokości. Między osiem a dwanaście godzin pracy w danym kraju skutkuje połową. Natomiast jeśli danej doby pracownik przebywał powyżej dwunastu godzin otrzymuje pełną stawkę dobowa.

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *