Przywileje umowy na czas nieokreślony

Marzeniem każdego pracownika, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, jej uzyskanie jej w wersji umowy na czas nieokreślony. Pożądanie tej formy zatrudnienia wynika z wielu aspektów, wśród których wymienia się poczucie stabilności i przychylne decyzje kredytowe, wydawane przez banki. W rzeczywistości oznacza ona także przywileje, które pracownik zyskuje bezpośrednio w miejscu zatrudnienia. O czym w szczególności mowa?

Trudności w zwolnieniu

Pracownik zatrudniony w formie umowy o pracę na czas nieokreślony jest dodatkowo chroniony prawnie w kwestii zwolnienia. Kodeks Pracy przewiduje bowiem adekwatne okresy wypowiedzenia, które przysługują pracownikowi zgodnie z wypracowanym przez niego stażem. Tym samym wypowiedzenie umowy oznacza, że zatrudnienie kończy się dopiero po upływie prawnie ustalonego czasu. Wynosi on odpowiednio: dla pracownika zatrudnionego do 6 miesięcy- 2 tygodnie, dla pracownika zatrudnionego od 6 miesięcy do 3 lat- miesiąc, dla pracownika zatrudnionego powyżej 3 lat- 3 miesiące. Warto o tym pamiętać w trakcie podpisywania umowy na czas nieokreślony.

Jesteś chroniony prawem

Na rynku pracy występują jednakże różne sytuacje, także te, w których pracodawca unika przedstawienia zatrudnionemu umowy na czas nieokreślony. W tym przypadku w życie wchodzą przepisy mówiące, iż pracownik w momencie otrzymania 3 umowy o pracę na czas określony automatycznie staje się pracownikiem zatrudnionym na czas nieokreślony. Stanowi to duże wsparcie dla ludzi zatrudnianych u nieuczciwych pracodawców.

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.