Emerycie, znaj swoje prawa

Wchodząc w dorosłość i podejmując się pierwszej pracy nie mamy na uwadze zabezpieczenia swojego życia na emeryturze. Dla wielu jest to czas tak odległy, że nierealnym wydaje się dożyć określonego w przepisach wieku emerytalnego. Jednakże ludzie w podeszłym wieku poważnie podchodzą do świadczeń im przysługujących i chętnie dowiadują się o możliwościach uzyskiwania pieniędzy z emerytury szybciej, niż przewidują to ogólne uregulowania prawne. Jak się okazuje, w naszym kraju można uzyskać nie tylko tradycyjną emeryturę, lecz także świadczenie przedemerytalne oraz na warunkach specjalnych. O czym mowa?

Świadczenie przed emeryturą

Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, że podczas utraty pracy w okresie przedemerytalnym mogą się oni starać o tak zwane świadczenie przedemerytalne. Aby otrzymać pieniądze z tego tytuły należy spełnić określone wymagania, wśród których znajduje się odpowiednia przyczyna utraty pracy, wiek osoby starającej się o świadczenie, czy jej staż pracy. Samo wynagrodzenie przedemerytalne powstało z myślą o osobach zbliżających się do wieku emerytalnego, które nie mają możliwości podjęcia pracy zarobkowej.

Emerytura za pracę w szczególnych warunkach

W Polsce istnieje także możliwość otrzymania świadczenia, które nazywa się emerytura pomostowa. Są to pieniądze przysługujące wszystkim zatrudnionym w szczególnych warunkach, które bliżej określone zostały przez ustawodawcę. Do emerytury pomostowej uprawnieni są przedstawiciele takich zawodów, jak rybacy morscy, tancerze, czy górnicy i hutnicy.

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.