Dlaczego warto mieć Adwokata w sprawie spadkowej

  Prawnik ze znajomością prawa spadkowego jest rzeczywiście specjalistą, który jest bardzo potrzebny wielu rodzinom i osobom. To właśnie adwokat w Poznaniu może szybko i kompetentnie rozwiązywać wszelkie problemy związane z własnością spadkową. A to z reguły jest dość skomplikowaną sprawą. W związku z tym pojawia się rozsądne pytanie:, dlaczego tak ważne jest: adwokat – Poznań – prawo spadkowe? Otóż Poznań jest dużym miastem, co oznacza, że jest w niej wiele ofert prawnych. Aby rozwiązać ten dylemat, należy wziąć pod uwagę jedynie cechy kompetentnego i profesjonalnego adwokata specjalizującego się w prawie spadkowym.

Adwokat Poznań – dlaczego warto wybrać tego prawnika?

  Każdy, kto ma świadomość, że potrzebuje kompetentnego prawnika, który pomoże rozwiązać najbardziej skomplikowane kwestie związane z prawem spadkowym, poszukuje specjalisty, który ma bogate doświadczenie, stale aktualizowaną wiedzę i umiejętności. Adwokat z Poznania jest uznawany za profesjonalistę a jedną ze specjalizacji, którą posiada jest prawo spadkowe.

  Wśród obszarów uznanych za priorytetowe należy podkreślić – przyjęcie spadku zgodnie z obowiązującym prawem lub zgodnie z testamentem osoby zmarłej. W tym samym czasie prawnik rozpocznie swoją działalność od zebrania i przygotowania wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących nieruchomości, która została przekazana konkretnym spadkobiercom. Co więcej, jego praca skupia się na analizie zebranej dokumentacji, wyborze artykułów i innych aktów prawnych, które pomogą rozwiązać spór dziedziczny na korzyść klienta. I wreszcie, zajmując się sprawami o dziedziczenie adwokat w Poznaniu sporządzi zaświadczenie o prawie własności i zarejestruje je w odpowiednich organach.

Adwokat Poznań prawo spadkowe – prace na rzecz klienta/spadkobiercy

  • Prawnik zapewni kompetentne doradztwo w zakresie prawa spadkowego, jednocześnie identyfikując i wskazując konkretne artykuły, które pomogą klientowi rozwiązać spór.
  • Reprezentowanie interesów klienta w procesie sądowym, starając się przygotować dokumentację i dowody, które mogą ustalić prawa danej osoby do odziedziczonej własności. Dlatego można śmiało powiedzieć, że każdy spór dotyczący działu spadku zostanie rozwiązany na korzyść klienta.
  • W sytuacjach, w których klient uważa, że spadek został bezprawnie przekazany w ręce osób trzecich, adwokat w Poznaniuz powodzeniem podważy sporządzony wcześniej testament i pomoże w uznaniu go za nieważny, co ostatecznie obraca spór na jego korzyść. Jednocześnie wyda zalecenia dotyczące ustalenia faktu przyjęcia spadku i zarejestrowania własności nieruchomości we właściwych organach.

Adwokat Poznań prawo spadkowe – jak postępować po nabyciu spadku?

  Otrzymując postanowienie o nabyciu spadku, trzeba wykonać kolejne kroki, aby całkowicie uregulować formalności spadkowe. Podczas porady prawnej udzielanej przez adwokata w Poznaniu klient otrzyma wskazówki dotyczące dalszego postępowania, które wiąże się z koniecznością dopełnienia obowiązków podatkowych.

  Oświadczenie o przyjęciu spadku należy przedłożyć w stosownym urzędzie skarbowym, jeżeli spadkobiercy nie przysługuje zwolnienie z płacenia podatku musi uiścić obliczoną kwotę. Adwokat w Poznaniu praktykujący prawo spadkowe może w imieniu klienta, który odziedziczył nieruchomość załatwić wpis w księdze wieczystej, co w przypadku decyzji o jej sprzedaniu ułatwi mu przeprowadzenie transakcji.   

Czy można podważyć testament – wskazówki od adwokata w Poznaniu?

  Podczas porady prawnej, adwokat odpowie, że istnieje możliwość podważenia testamentu w sytuacji wniesienia zarzutu jego nieważności podczas sprawy w sądzie. Trzeba wiedzieć, że notariusz nie jest władny wydania takiej decyzji. Zarówno testament sporządzony własnoręcznie w formie pisemnej jak też w postaci aktu notarialnego oraz testament ustny można podważyć. Jednak muszą zaistnieć przewidziane prawem okoliczności, które trzeba udowodnić przed sądem.

  Adwokat w Poznaniu wyjaśni, że najtrudniej podważyć testament notarialny, ponieważ na jego prawidłowym sporządzeniem, czuwał notariusz zaświadczający, że spadkodawca był świadomy swojej decyzji i podczas oświadczania woli nie działał pod wpływem przymusu. Zdarzają się jednak przypadki, że testament notarialny zostaje podważony, na przykład wskutek opinii biegłego, który na podstawie zgromadzonej dokumentacji wyda orzeczenie, że spadkodawca był niepoczytalny składając podpis na testamencie. Testament własnoręczny sporządzony w sytuacji, gdy spadkodawca nie działał świadomie, można także unieważnić. Jeżeli taki dokument woli został sporządzony np. przed wójtem adwokat będzie musiał udowodnić zaistnienie błędów formalnych podczas jego sporządzania.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *