Jaką formę opodatkowania najlepiej wybrać?

Podczas zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej musimy zdecydować się na jedną formę opodatkowania. Czym charakteryzują się poszczególne rodzaje opodatkowania? W poniższym artykule przedstawiamy rodzaje i cechy poszczególnych form opodatkowania. Dzięki temu dowiesz się, jaka forma będzie najbardziej optymalna dla Twojej działalności.

Podstawowe formy opodatkowania

W Polsce wyróżnia się cztery podstawowe formy opodatkowania. Przedsiębiorca, który zakłada działalność gospodarczą musi wybrać jedną z nich. Jeżeli pragniesz posiadać profesjonalne doradztwo w sprawach prawa gospodarczego, najlepiej skontaktować się z zawodowcami – https://smadwokaci.pl/obszary-praktyki/prawo-gospodarcze/. Przyjrzyjmy się teraz poszczególnym rodzajom opodatkowania.

Podatek według skali

Jest to opodatkowanie zależne od wysokości dochodów (przychód minus koszty) z działalności gospodarczej, uzyskiwanych w ramach stosunku pracy, świadczeń z ZUS oraz umów cywilnoprawnych. Opodatkowanie według skali jest najczęściej stosowane przez przedsiębiorców. Ta forma opodatkowania dochodu kształtuje się według dwustopniowej skali.

 • dochód, który nie przekracza sumę 85 528 złotych – 18%
 • dochód powyżej 85 528 złotych – 15 395,04 złotych + 32% nadwyżki ponad 85 528 złotych;

Rozliczanie się według tej formy opodatkowania posiada zarówno zalety, jak i wady. Największe korzyści to:

 • możliwość korzystania z ulg podatkowych,
 • rozliczanie się z małżonkiem,
 • prawo do pomniejszenia osiągniętych przychodów o koszty poniesione przy uzyskiwaniu przychodu,
 • możliwość skorzystania z kredytu podatkowego,
 • prawo do rozliczenia jako osoba, która samotnie wychowuje dziecko.

Jak już wspomnieliśmy, podatek według skali nie jest wolny od wad. Największe z nich to:

 • znacznie wyższe podatki w przypadku, gdy przekroczyliśmy sumę 85 528 złotych;
 • obowiązek prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.

Podatek liniowy

Ta forma opodatkowania jest polecana dla przedsiębiorców z wysokim dochodem. Stawka podatku jest zawsze jednakowa i wynosi 19%. Decydując się na podatek liniowy rezygnujemy jednak z przywilejów opodatkowania według skali (sprawdź zalety podatku według skali). Największą zaletą tej formy opodatkowania jest stała stawka podatku.

Podatek zryczałtowany

Kolejną formą opodatkowania jest podatek zryczałtowany. W odróżnieniu od dwóch powyższych form opodatkowania, podatek oblicza się na podstawie przychodów, a nie dochodów. Zaletą tego rodzaju podatku są stosunkowo niskie stawki: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 17%, i 20%. Stawki zależne są od rodzaju działalności gospodarczej – tabela dostępna jest na stronie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej – ustawa z dnia 20 listopada 1998 r.

Karta podatkowa

Jest formą opodatkowania zryczałtowanego. Karta podatkowa nie jest zależna od przychodów uzyskiwanych przez podatnika. Stawka karty podatkowej jest zależna od wielu czynników, m.in.:

 • wielkość zatrudnienia;
 • wiek podatnika;
 • rodzaj wykonywanych usług;
 • liczba mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność;
 • rozmiar działalności.

Kartę podatkową mogą wybrać wyłącznie osoby, które podlegają opodatkowaniu zryczałtowanemu. Zaletą tego typu opodatkowania jest jednolita i niska stawka podatku płatnego okresowo oraz brak obowiązku prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów. Wadami natomiast tego rozwiązania jest brak możliwości odliczenia kosztów od przychodu oraz brak zależności od wysokości dochodów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *