Jaką formę opodatkowania najlepiej wybrać?

Podczas zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej musimy zdecydować się na jedną formę opodatkowania. Czym charakteryzują się poszczególne rodzaje opodatkowania? W poniższym artykule przedstawiamy rodzaje i cechy poszczególnych form opodatkowania. Dzięki temu dowiesz się, jaka forma będzie najbardziej optymalna dla Twojej działalności.

Podstawowe formy opodatkowania

W Polsce wyróżnia się cztery podstawowe formy opodatkowania. Przedsiębiorca, który zakłada działalność gospodarczą musi wybrać jedną z nich. Jeżeli pragniesz posiadać profesjonalne doradztwo w sprawach prawa gospodarczego, najlepiej skontaktować się z zawodowcami – https://smadwokaci.pl/obszary-praktyki/prawo-gospodarcze/. Przyjrzyjmy się teraz poszczególnym rodzajom opodatkowania.

Podatek według skali

Jest to opodatkowanie zależne od wysokości dochodów (przychód minus koszty) z działalności gospodarczej, uzyskiwanych w ramach stosunku pracy, świadczeń z ZUS oraz umów cywilnoprawnych. Opodatkowanie według skali jest najczęściej stosowane przez przedsiębiorców. Ta forma opodatkowania dochodu kształtuje się według dwustopniowej skali.

 • dochód, który nie przekracza sumę 85 528 złotych – 18%
 • dochód powyżej 85 528 złotych – 15 395,04 złotych + 32% nadwyżki ponad 85 528 złotych;

Rozliczanie się według tej formy opodatkowania posiada zarówno zalety, jak i wady. Największe korzyści to:

 • możliwość korzystania z ulg podatkowych,
 • rozliczanie się z małżonkiem,
 • prawo do pomniejszenia osiągniętych przychodów o koszty poniesione przy uzyskiwaniu przychodu,
 • możliwość skorzystania z kredytu podatkowego,
 • prawo do rozliczenia jako osoba, która samotnie wychowuje dziecko.

Jak już wspomnieliśmy, podatek według skali nie jest wolny od wad. Największe z nich to:

 • znacznie wyższe podatki w przypadku, gdy przekroczyliśmy sumę 85 528 złotych;
 • obowiązek prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.

Podatek liniowy

Ta forma opodatkowania jest polecana dla przedsiębiorców z wysokim dochodem. Stawka podatku jest zawsze jednakowa i wynosi 19%. Decydując się na podatek liniowy rezygnujemy jednak z przywilejów opodatkowania według skali (sprawdź zalety podatku według skali). Największą zaletą tej formy opodatkowania jest stała stawka podatku.

Podatek zryczałtowany

Kolejną formą opodatkowania jest podatek zryczałtowany. W odróżnieniu od dwóch powyższych form opodatkowania, podatek oblicza się na podstawie przychodów, a nie dochodów. Zaletą tego rodzaju podatku są stosunkowo niskie stawki: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 17%, i 20%. Stawki zależne są od rodzaju działalności gospodarczej – tabela dostępna jest na stronie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej – ustawa z dnia 20 listopada 1998 r.

Karta podatkowa

Jest formą opodatkowania zryczałtowanego. Karta podatkowa nie jest zależna od przychodów uzyskiwanych przez podatnika. Stawka karty podatkowej jest zależna od wielu czynników, m.in.:

 • wielkość zatrudnienia;
 • wiek podatnika;
 • rodzaj wykonywanych usług;
 • liczba mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność;
 • rozmiar działalności.

Kartę podatkową mogą wybrać wyłącznie osoby, które podlegają opodatkowaniu zryczałtowanemu. Zaletą tego typu opodatkowania jest jednolita i niska stawka podatku płatnego okresowo oraz brak obowiązku prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów. Wadami natomiast tego rozwiązania jest brak możliwości odliczenia kosztów od przychodu oraz brak zależności od wysokości dochodów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *