Prawa rodzicielskie i alimenty – kiedy skorzystać z pomocy radcy prawnego?

Adwokaci służą pomocą prawną w wielu kwestiach, także w sprawach rodzinnych. Współpraca z radcą prawnym daje pewność kompleksowego podejścia do każdego problemu i zachowania dyskrecji. Z czym wiążą się alimenty? Jak pomoże nam radca prawny podczas ustalania opieki nad dziećmi? Czego dotyczą prawa rodziecielskie?

Alimenty

Okazuje się, że bardzo często sądy zajmują się sprawami alimentów w zakresie prawa rodzinnego. Są to obowiązkowe i regularne świadczenia, które jedna osoba ma za zadanie przekazywać innej osobie, która została do tego uprawniona. Co ciekawe, alimenty muszą zapewnić danej osobie głównie pożywienie, mieszkanie, odzież, leczenie, jak i wykształcenie. Zadaniem pełnomocnika, który reprezentuje sprawę o alimenty, jest określenie adekwatnej kwoty do potrzeb danej osoby. Adwokaci współpracujący z daną osobą występują z wnioskiem o udzielenie tzw. zabezpieczenia alimentów na czas trwania postępowania w sądzie. Dzięki temu klient odczuje bezpieczeństwo i stabilizację finansową, gdyż proces może trwać długo. 

Sprawy, z jakimi klienci zwracają się do radcy prawnego w związku z alimentami, dotyczyć mogą:

  • obniżenia alimentów,
  • podwyższenia alimentów,
  • uchylenia obowiązku płacenia alimentów. 

Prawa rodzicielskie

Warto zauważyć, że władza rodzicielska dotyczy praw i obowiązków, jakie posiadają rodzice względem dziecka. Opieka nad dziećmi ma za zadanie zapewnić im pieczę i strzec ich interesy. Dotyczy stosunku prawnego, jakie łączy rodziców z małoletnią osobą. Prawa rodzicielskie posiada zarówno ojciec, jak i matka. W przypadku określonych sytuacji może dojść do zawieszenia, ograniczenia lub pozbawienia tych praw jednego z rodziców lub obu. W przypadku, gdy obie strony posiadają władzę rodzicielską, każda z nich ma za zadanie ją wykonywać. Ograniczenie takiej władzy wymaga pomocy adwokata, który wyjaśni nam wszelkie kwestie z tym związane. 

Opieka nad dziećmi

Niezwykle ważne jest to, że prawa rodzicielskie obejmują głównie obowiązek wykonywania pieczy nad osobą oraz majątkiem dziecka, jak i jego wychowaniem. Aspekty te wykonuje się w zgodzie z poszanowaniem praw dziecka i jego godności. Rodzic, który wychowuje dziecko znajdujące się pod jego władzą rodzicielską, ma w obowiązku zatroszczyć się o duchowy oraz fizyczny rozwój pociechy. Ponadto, nie należy zapominać o przygotowaniu dziecka do pracy dla społeczeństwa zgodnie z jego uzdolnieniami. 

Radca prawny służy pomocą podczas rozwodu rodziców, przy czym sąd opiekuńczy może dokładnie określić utrzymywanie kontaktów z dzieckiem przez rodzica. Rodzice mogą złożyć pisemnie porozumienie co do wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów w małoletnim, co pozwoli pozostawić prawa rodzicielskie obojgu opiekunom. Jeśli w tym względzie nie ma porozumienia, sąd ma na względzie dobro dziecka i rozstrzyga o tym, jak wykonywana będzie władza rodzicielska po rozstaniu rodziców. Opieka nad dziećmi może zostać ograniczona jednej osobie lub bazować będzie na określonych warunkach. W tym przypadku najważniejsze jest dobro dziecka. 

Czytaj więcej na stronie Kancelarii Adwokackiej https://dm-adwokaci.pl/uregulowanie-opieki-nad-dzieckiem-w-porozumieniu-rodzicielskim-a-w-wyroku-rozwodowym/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.