Prawo spadkowe – profesjonalne usługi kancelarii adwokackiej

Prawo spadkowe – profesjonalne usługi kancelarii adwokackiej

Prawo spadkowe jest częścią prawa cywilnego. Przedmiotem tego działu prawa jest sposób przejmowania praw oraz obowiązków majątkowych w wyniku śmierci ich dotychczasowego właściciela. To właśnie prawo spadkowe zawiera zasady normujące sposób przekazywania zobowiązań i majątku (dziedziczenie). Prawo to jest regulowane przez ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny.

Prawo spadkowe – najczęstsze rodzaje spraw

W ramach codziennej pracy z Klientem prawnicy zajmujący się prawem spadkowym udzielają wsparcia odnośnie: dziedziczenia, spadku oraz zachowku.

Dziedziczenie

Dziedziczenie oznacza wejście jednego lub kilku spadkobierców w sytuację prawną spadkobiercy – polega ono na nabyciu jego praw i obowiązków majątkowych. Dziedziczenie jest skutkiem śmierci spadkodawcy. W polskim prawie wyróżnia się dwa sposoby ustalania spadkobierców – dziedziczenie opiera się na:

  • woli spadkodawcy, której wyrazem jest testament (dziedziczenie testamentowe),
  • przepisach ustawy (dziedziczenie ustawowe),

przy czym dziedziczenie testamentowe, o ile zostało ustalone, ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym.

Spadki

Spadek to ogół praw oraz obowiązek spadkodawcy, które wraz z jego śmiercią przechodzą na spadkobierców. (np. nieruchomości, rzeczy ruchome, zwierzęta itd.). Dzięki pomocy prawnika zajmującego się prawem spadkowym możliwe jest ustalenie, w jakich proporcjach majątek powinien być podzielony między następców prawnych.

Zachowek

Możliwość ustanowienia testamentu nie oznacza jednak, że spadkodawca może zupełnie pominąć osoby z najbliższej rodziny. Instytucją chroniącą część osób z rodziny spadkodawcy jest zachowek. Na czym polega to rozwiązanie i komu ono przysługuje? Zachowek przysługuje następującym osobom z rodziny zmarłego spadkodawcy:

  • zstępni (tzn. dzieci, wnuki, prawnuki),
  • małżonek,
  • rodzice.

Generalnie, są to osoby powołane do spadku ustawowego (w sytuacji, w której spadkodawca nie sporządził testamentu). Jeśli chodzi o wysokość zachowku, to jest ona zależna np. od wieku osoby uprawnionej albo tego, czy osoba ta jest zdolna do pracy (zachowek wynosi wówczas 2/3 udziału spadkowego). W pozostałych przypadkach jest to połowa wartości udziału.

Prawo spadkowe – dlaczego należy skorzystać z prawnika?

Sprawy spadkowe nie należą do prostych niezależnie od tego, czy jest mowa o dziedziczeniu ustawowym, czy też w grę wchodzi dziedziczenie na mocy testamentu. Sprawa komplikuje się szczególnie w przypadku sporu między potencjalnymi spadkobiercami o sposób podziału majątku. To właśnie dlatego konieczne jest skorzystanie z profesjonalnych usług pomocy prawnej, jakie świadczą adwokaci zajmujący się tą gałęzią prawa.

Radca prawny służy merytorycznym wsparciem nie tylko w rozstrzygnięciu spornych kwestii między spadkobiercami. W przypadku współpracy z kancelarią adwokacką możliwe jest także uzyskanie reprezentacji Klienta przed sądem oraz organami administracji publicznej. Z kolei notariusz jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentu, w którym uregulowane zostają kwestie związane z przyszłym podziałem majątku po śmierci spadkodawcy (dokument ten to akt poświadczenia dziedziczenia).

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat spadków wejdź na stronę https://dm-adwokaci.pl/przyjecie-spadku-z-dobrodziejstwem-inwentarza-co-to-znaczy/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.